Su Yumuşatma

Su yumuşatma suda bulunan sertlik minerallerinin (kalsiyum ve magnezyum)sebep olduğu sertliğin katyonik reçine kullanarak sudan alınması işlemidir. Bu işlem iyon değiştirme yöntemiyle gerçekleşmektedir.

Su Yumuşatma Sistemlerinin Çalışma Prensibi

Sert su sodyum formundaki katyonik reçineden geçirilir. Bu esnada suda bulunan sertlik iyonları Ca ve Mg reçineye bağlı bulunan sodyum iyonları ile yer değiştirir.Böylece su yumuşatılmış olur.Zamanla reçine doygunluğa ulaşır.Bu durumdaki sistem otomatik olarak rejenerasyona(geri yıkama)başlamaktadır.Rejenerasyon işleminde tuzlu(NaCI)su kullanılmaktadır.Sistem otomatik olarak tuzlu su ile reçineyi yıkar.Yıkama işlemi sonucunda Ca ve Mg iyonları tarafından bloke edilmiş reçine tuzun klörü ile birleşerek drenaj hattından atık su olarak dışarıya atılır. CRS su arıtma sistemlerinin dizayn ettiği yumuşatma sistemleri ihtiyacınız olan yumuşak suyu en ekonomik, kullanışlı ve kaliteli biçimde üretmenizi sağlar. Yumuşatma işleminde Servis, Rejenerasyon ve Durulama cihaz tarafından otomatik olarak yapılmaktadır. Rejenerasyon ve Durulama işlemi sırasında sistem yumuşak su üretmez.

Tortu filtreleri de tüm teknolojik ekipmanlar gibi tamamen doğadan esinlenerek bulunmuş ve geliştirilmiştir. Toprakta değişik katmanlarda süzülerek yeraltına ulaşan suların bulanıklık ve tortu içeriği yönünden yüzey sularına göre daha temiz olduğu görülmüş ve sular toprak katmanlarında filtre edilmeye başlanmıştır. Bu teknoloji bugün kullandığımız tortu filtrelerinde 5 –6 katmanlı kum filtrelere, antrasit yada quartz minerali kullanımına gelmiştir.

Diğer arıtma sistemlerinde olduğu gibi su yumuşatma sistemi seçilirken dikkat edilmesi gereken hususlar

  • Su analizinin iyi yapılması,
  • Cihazın tam otomatik olması,
  • Kesintisiz yumuşak su verebilmesi,
  • Reçine miktarının,üretim kapasitesine uygun seçilmesi,
  • Ekonomik işletme maliyeti,
  • Verimli rejenerasyon yapabilmesi,
  • Maksimumun oranda serlik giderimi,
  • Yüksek basınca dayanıklı olması

Tandem yumuşatma sistemleri iki yumuşatma ünitesinden ve bir otomasyon valfinden oluşmaktadır. Daha yüksek debi ihtiyaçlarında ise,sistem iki otomasyon valfi ve iki gövdeden oluşur.Ayrıca tuz tankıda iki adettir.Bu sistemde bir cihaz rejenerasyon yaparken diğer cihaz yumuşak su verir.Genel olarak sertliği 30 fr değerinin üzerinde olan yada saatlik tüketimin yüksek olduğu sularda tercih edilir