Kuyu Suyu Arıtma Sistemleri

Bu cihazlar kuyu sularından kaliteli içme suyu veya proses suyu üretmek maksadıyla kullanılan cihazlardır. İstenilen kapasiteye uygun olarak cihazlar tasarlanırlar.

Genelde kuyu sularında kullanılan yöntem şu asamalari içerir. Kuyudan gelen su bir ön filtreden geçirilerek içerisinde bulunan kum, demir, kireç gibi partiküllerin atılması sağlanır. Daha sonra su eğer kullanım amaçlı kullanılacak ise klorlama yapılarak su dezenfekte edilir. Daha sonra reverse osmosis arıtma sistemi ile su içme suyu olarak ya da proses suyu olarak kullanılabilir.

Eğer daha hassas değerlerde (iletkenliği düşük) su istenirse farklı bir arıtma sistemi de ilave edilerek istenilen su elde edilir.

Bir çok fabrika bu gün kendi suyunu bu yöntemle kendisi üretmektedir. Üretilen su hem sağlikli hem de maliyetleri oldukça düşüktür.